ఇతరుల నుండి నిజాయితీని అభినందిస్తున్నాను

ఇతరుల నుండి నిజాయితీని అభినందిస్తున్నాను

ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అట్లు ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము పుట్టించును.  -సామెతలు 27:17

అందరూ అభినందనలు ఇష్టపడతారు, కాని చాలా తక్కువ మందికి నిర్మాణాత్మక విమర్శలను ఎలా నిర్వహించాలో తెలుసు. ఎవరూ తప్పు అని ఇష్టపడరు, మేము వినడానికి ఇష్టపడని విషయాలను ప్రజలు చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు కష్టతరం అవుతుంది.

కానీ ఇతర వ్యక్తులలో నిజాయితీ కొరకు మనకు కృతజ్ఞతలు ఉండాలి. ఒకసారి ఎవరో చెప్పడం విన్నాను, “నీకు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నీ గురించి నిజం చెప్పుతారు: మీతో కోపంగా ఉన్నవారు మరియు నిన్ను చాలా బాగా ప్రేమిస్తున్న వ్యక్తి.” దేవుడు మన జీవితాల్లో రెండు రకాలైన ప్రజలను ఉపయోగిస్తాడు, కానీ ఆయన ప్రత్యేకించి నిజాయితీ గల స్నేహితులను మరియు ప్రియమైన వారిని ఉపయోగిస్తాడు.

ఎవరైన, ప్రేమతో నిజాయితీగా ఉంటే మీరు ఎలా మెరుగుపడగలరో మీకు చూపుతుంది, ఫలితాలు ఖాళీగా అహంతో నిండిన పొగడ్తలు కంటే ఎక్కువ విలువైనవి. బైబిలు “ఇనుమును పదునుపెట్టే ఇనుము” అనే ఈ విధమైన సంబంధమును వర్ణిస్తుంది.

మీరు వినడానికి ఇష్టపడకపోయినా, మీ గురించి నిజం చెప్పే వ్యక్తుల కోసం మీరు కృతజ్ఞతతో ఉండాలని నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను.

మీరు సత్యాన్ని విన్నప్పుడు-ప్రత్యేకంగా మీకు తెలియనిది-విన్నప్పుడు మీరు మారవచ్చు. చివరకు, నిజాయితీ మిమ్మల్ని మంచి వ్యక్తిగా చేస్తుంది.

ప్రారంభ ప్రార్థన

నా జీవితంలో నిజాయితీగల ప్రజలను ఉంచినందుకు ధన్యవాదాలు. వారి నిజాయితీ కొన్నిసార్లు నాకు అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది, కానీ నేను వారు చెప్పినది విన్నప్పుడు, మీరు నన్ను మెరుగైన వ్యక్తిగా చేయగలరని నాకు తెలుసు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon