ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో

యథార్థవంతులు నీ సన్నిధిని నివసించెదరు (మీ ముఖము ఎదుట) (కీర్తనలు 140:13)

పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసిస్తున్నాడనే వాస్తవం మనతో మాట్లాడటానికి మరియు మనకు అవసరమైనప్పుడు మనకు సహాయం చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండటానికి ఆయన సుముఖతను రుజువు చేస్తుంది. మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడం కొనసాగిస్తున్నప్పుడు, మనం శోధనను అనుభవిస్తాము, కానీ దేవుడు మనకు పరిశుద్ధాత్మను ఇచ్చాడు, దానిని ఎదిరించడానికి మరియు తప్పుడు ఎంపికలకు బదులుగా సరైన ఎంపికలను చేయడానికి వీలు కల్పిస్తాడు.

అయినప్పటికీ, ఏ మానవుడు పరిపూర్ణుడు కాదు మరియు మనం పొరపాటులు చేస్తాము. కానీ యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుని క్షమాపణ ఎల్లప్పుడూ మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ క్షమాపణను పొందడం మనల్ని బలపరుస్తుంది మరియు దేవునితో ముందుకు సాగేలా చేస్తుంది. అది మన హృదయాలను నెమ్మదిగా ఉంచుతుంది, మనల్ని స్వతంత్రులను చేస్తుంది మరియు దేవుని స్వరాన్ని స్పష్టంగా వినడంలో సహాయపడుతుంది.

మనం చేసే ప్రతి తప్పుకు ఓడిపోయామని మరియు ఖండించబడ్డామని భావించడం మనల్ని బలహీనపరుస్తుంది. మన గురించి చెడుగా భావించడానికి మన శక్తిని ఉపయోగించుకునే బదులు, మన హృదయాలు దేవుని స్వరానికి అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని మరింత బలానికి మరియు తనతో లోతైన సంబంధానికి నడిపిస్తాడు. ఆయన క్షమాపణ మరియు ఆయన సన్నిధి ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈరోజు మీరు దేవునిని వెతుకుతున్నప్పుడు, ఆయన ప్రేమ మరియు దయను పొందమని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. ఆయన చేతులు చాచబడి ఉన్నాయి మరియు ఆయన మీతో సమయం గడపడానికి వేచి ఉన్నాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాడని జ్ఞాపకముంచుకోండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon