కృపను అర్థం చేసుకోండి, విశ్వాసంలో నడవండి

కృపను అర్థం చేసుకోండి, విశ్వాసంలో నడవండి

మీరు విశ్వాసముద్వారా కృపచేతనే (దేవుని తీర్పు నుండి విడిపించబడి, క్రీస్తు రక్షణలో పాలుపొందినవారు) రక్షింపబడియున్నారు; ఇది మీవలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే.  … -ఎఫెసీయులకు 2:8

మనలో చాలామందికి మనం కృపద్వారా రక్షింపబడియున్నామని  తెలుసు, కాని దేవుని దయ యొక్క శక్తిని ఎంతమందికి నిజంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారో నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను. దేవుని నుండి మనకు లభిస్తున్న సమస్తము విశ్వాసం ద్వారా కృప ద్వారానే పొందుకుంటాము. కాబట్టి మీరు కృపను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, మీరు విశ్వాసంతో నడుస్తూ దేవుని ఆశీర్వాదాలను పొందవచ్చు.

దేవుని దయ సంక్లిష్టంగా లేదా గందరగోళంగా లేదు. ఇది చాలా సులభం, అందుకే చాలామంది దీన్ని కోల్పోతున్నారు. దయకంటే శక్తిమంతమైన ఏదీ లేదు. బైబిల్లో ఇవ్వబడిన సమస్తము అనగా – రక్షణ, పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల, దేవునితో సహవాసము మరియు మన దైనందిన జీవితాలలో అన్ని విజయాలు-దానిపై ఆధారపడినవి. కృప లేకుండా, మనము ఏమీ కాదు, మనకు ఏమీ లేదు, మేము ఏమీ చేయలేము.

నేడు, కృపను గురించి వినటం లేదు, కానీ మన జీవితాల్లోని ప్రతిదీ మన యోగ్యతలు లేదా సామర్ధ్యాలు లేదా పనులపై ఆధారపడి ఉండవు, కానీ మన అవసరాలను తీర్చటానికి ఆయన అనంతమైన శక్తిని ఉపయోగించుటకు దేవుని ఇష్టము. అదే దేవుని కృప.

నేటి సత్యము మీద దృష్టి పెడితే మీ విశ్వాసం పెరుగుతుంది.

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నీ నిజమైన శక్తిని గ్రహించకుండా నీ కృప గురించి నేను వినడానికి ఇష్టపడను. మీ కృప ఎంత అద్భుతమైనదో అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon