చెడు అలవాటులను విరుగ గొట్టుట

చెడు అలవాటులను విరుగ గొట్టుట

 కీడువలన జయింపబడక, మేలు చేత కీడును జయించుము. —రోమా 12:21

మనము క్రీస్తుతో మన సంబంధాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు, దేవుడు మనల్ని సృష్టించిన ప్రజలుగా మారాలని జీవితాంతం ప్రారంభించాడు. ఈ ప్రక్రియలో, మన బలహీనతలను అధిగమించి దేవుని బలంలో ఎలా జీవిస్తామో మనము తెలుసుకుంటాం.

సంవత్సరాల తరబడి నేను ఆశించినది పొందకపోతే తరచూ నిరాశ చెందే అలవాటును కలిగియున్నాను.  అది మీ చెడ్డ అలవాటు కావచ్చు. మీరు కబుర్లు చెప్పుట, టీవి చూచుట, అతిగా కాఫీ త్రాగుట లేదా మీకు అవసరం లేని వస్తువులను ఖర్చు చేసుకోవచ్చు. మీ చెడ్డ అలవాటు ఏదైనా దానిని మీరు విరుగగొట్టాలి.

నేను చెడ్డ అలవాటును మానుకోవడం సులభం అని చెప్పడం లేదు, కానీ మన చెడ్డ అలవాట్లపై అధికారం తీసుకోవాలన్నది దేవుని కోరిక. అతను మన భావోద్వేగాల ద్వారా మన చుట్టూ “చుట్టుముట్టుట” అని ఆయన  కోరుకోడు-మనకు విజయం సాధించాలని ఆయన కోరుకుంటాడు.

చెడ్డ అలవాటు విడిచి పెట్టాలంటే  మంచి ఎంపికల శ్రేణిని మరొకదానికి ఒకటిగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనలో చాలామంది పరిశుద్ధాత్మ సహాయం లేకుండా మన స్వంతగా చేయటానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ చివరికి మనం దేవుడు మనకు  సహాయం చేయకుండా దేవునికి ఇష్టప్రకారముగా ఉండలేమని మనము గుర్తించాము.

ది యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్ పరిశుద్ధాత్మను మన ఉత్తరవాదిగా సూచిస్తుంది. మీరు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు మరియు కొంచెం సహాయం కావాల్సిన సందర్భంలో ఆయన ఎల్లప్పుడూ నిలబడి ఉంటాడు. కానీ ఆయన కేవలం ఆహ్వానించబడని వాడుగా చూపించడు. మీ సహాయం కోసం ఆయనను అడగండి.

రోమా ​​12:21 కీడువలన జయింపబడక, మేలు చేత కీడును జయించుము అని చెప్తుంది. ఇది దేవుని వాక్యములో అతిపెద్ద రహస్యాల్లో ఒకటి. మీరు వైఫల్యం భయంకు బదులుగా దేవునికి మరియు మీ విజయంపై దృష్టి పెడుతున్నప్పుడు సరైన ఎంపిక చేయడానికి ఇది చాలా సులభం.

ఆత్మలో నడిపించబడుటకు, చెడ్డ అలవాట్లను అధిగమించడానికి, విజయం సాధించడానికి నేడు ఎంపిక చేసుకోండి!

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నా చెడ్డ అలవాట్లతో నేన అలసిపోయి యున్నాను. ఇప్పుడు శోధనల మీద మరియు నన్ను లోపరచుకొను వాటి మీద నేను అధికారం తీసుకోవాలని ఇప్పుడు ఒక ఎంపిక చేసుకొనియున్నాను. నేను మీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కొత్త మరియు మెరుగైన జీవిత అలవాట్లను అనుసరిస్తాను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon