జ్ఞానము మరియు ఇంగిత జ్ఞానం

జ్ఞానము మరియు ఇంగిత జ్ఞానం

జ్ఞానము సంపాదించినవాడు ధన్యుడు వివేచన కలిగిన నరుడు ధన్యుడు. వెండి సంపాదించుటకంటె జ్ఞానము సంపాదించుట మేలు అపరంజి సంపాదించుటకంటె జ్ఞానలాభము నొందుట మేలు. పగడములకంటె అది ప్రియమైనది నీ యిష్టవస్తువులన్నియు దానితో సమానములు కావు. దాని కుడిచేతిలో దీర్ఘాయువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉన్నవి. దాని మార్గములు రమ్యమార్గములు దాని త్రోవలన్నియు క్షేమకరములు. (సామెతలు 3:13–17)

మనం దేవుని నిర్దేశాన్ని విన్నప్పుడు, గౌరవం, అభివృద్ధి, ఆహ్లాదకరమైన మరియు సమాధానమునకు దారితీసే తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటాము. ఒకసారి డేవ్ మరియు నేను దేవుడు మాతో మాట్లాడాలని మరియు మాకు మార్గనిర్దేశం చేయమని ప్రార్థిస్తే, మేము పెద్ద మరియు చిన్న సమస్యలకు జ్ఞానం మరియు ఇంగితజ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తాము.

జ్ఞానం మిమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ దేవునిలో శ్రేష్ఠమైన స్థితికి నడిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు, మీరు మీ జీవితంలో మరియు వారి జీవితంలో జరిగే పనులను ప్రతిదానిని నియంత్రించడానికి మరియు ఆధిపత్యం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే మీరు స్నేహితులను కలిగి యుండరని జ్ఞానం బోధిస్తుంది. మీరు వారి వెనుక వారి గురించి మాట్లాడినట్లయితే మీరు స్నేహితులను కలిగి యుండరు.

డబ్బు విషయాలలో ఇంగితజ్ఞానం మీకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. మీరు సంపాదించిన దానికంటే ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయకపోతే మీరు అప్పుల పాలవ్వరు. మనం వచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు పెట్టలేమని చెప్పడానికి పరిశుద్ధాత్మ మనము వినగలిగేలా మనతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. అలా చేస్తే మనం ఇబ్బందుల్లో పడతామని ఇంగితజ్ఞానం చెబుతుంది.

వివేకం మన కాలంలో అతిగా కట్టుబడి ఉండునట్లు అనుమతించదు. మనం పనులను సాధించడానికి ఎంత ఆత్రుతగా ఉన్నా, మనం ఏమి చేస్తున్నామో మరియు చేయకూడదనే దాని గురించి మనకు సమాధానమును ఇవ్వడానికి మనం సమయాన్ని వెచ్చించాలి మరియు దేవుని కోసం వేచి ఉండాలి. సామెతలు 31లో ప్రస్తావించబడిన స్త్రీ కొత్త పొలాలు కొనాలని భావించింది, అయితే కొత్త బాధ్యతను చేపట్టడం ద్వారా ఆమె ప్రస్తుత విధులను విస్మరించవలసి ఉంటుందని భావించినట్లయితే అలా చేయదు.

జ్ఞానం మన స్నేహితుడు. పశ్చాత్తాపం చెందకుండా ఉండేందుకు ఇది మనకు సహాయపడుతుంది మరియు ఇప్పుడు మనం ఎంపిక చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది, తర్వాత మనం సంతోషంగా ఉంటాము.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ నిర్ణయాలన్నిటిలో జ్ఞానము మరియు ఇంగితజ్ఞానం పాటించండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon