దేవుడు తన సందేశములను అంతటా పొందును

దేవుడు తన సందేశములను అంతటా పొందును

నేడు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు స్వజనమైతిరి గనుక మీ దేవు డైన యెహోవా మాట విని… (ద్వితీయోపదేశకాండము 27:10)

మీకు తెలిసినట్లుగా దేవుడు కొన్నిసార్లు ఇతర వ్యక్తుల ద్వారా మనతో మాట్లాడతాడు. నా జీవితంలో ఏదో ఒక విషయం గురించి డేవ్ ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడిన ఒక నిర్దిష్ట సమయం నాకు గుర్తుంది. అతను దానిని నాతో పంచుకున్నప్పుడు, నాకు కోపం వచ్చింది. డేవ్ కేవలం ఇలా అన్నాడు, “మీరు దానితో ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారో అది చేయండి; దేవుడు నాకు చూపించాడని నేను నమ్ముతున్నదాన్ని మాత్రమే నేను మీకు చెప్తున్నాను. అతను చెప్పినది నిజమని నన్ను ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించలేదు; దేవుడు తనతో చెప్పాడని తాను నమ్మిన దానిని అతను కేవలం నివేదించాడు. తర్వాత మూడు రోజుల్లో దేవుడు డేవ్‌కి ఇచ్చిన మాట సరైనదని నన్ను ఒప్పించాడు. నేను చాలా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే డేవ్ చెప్పింది నిజమేనని అంగీకరించడానికి నేను సిగ్గుపడ్డాను!

డేవ్ ద్వారా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన జ్ఞాన వాక్యం ద్వారా నా జీవితంలో ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో నేను ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నానో అర్థం చేసుకోగలిగాను. నేను ఈ పరిస్థితి గురించి దేవుణ్ణి వెతుకుతున్నాను మరియు సమాధానాలు పొందలేదు. డేవ్ నాకు నా సమాధానం ఇచ్చాడు, కానీ అది నాకు నచ్చలేదు ఎందుకంటే ఇది తీర్పు మరియు గుస గుసల యొక్క పాపాలకు నన్ను దోషిగా నిర్ధారించింది. నేను దానిని వినకూడదనుకోవడం బహుశా దేవుడు డేవ్‌కి ఎందుకు ఇచ్చాడు-ఎందుకంటే నేను ఆయన నుండి వినలేనని ఆయనకు తెలుసు.

ఈ అనుభవం నా జీవితంపై చూపిన ప్రభావాన్ని నేను అతిగా నొక్కి చెప్పలేను. దేవుడు నాతో నేరుగా వ్యవహరించి ఉంటే, నేను ఒక పాఠం నేర్చుకునేవాడినని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను, కానీ ఆయన డేవ్ ద్వారా నాతో మాట్లాడినందున నేను నేర్చుకున్న పాఠం లాగా ఏమీ ఉండేది కాదు.

దేవుడు తన స్వరాన్ని విని, మీరు ఏమి వినాలని కోరుకుంటున్నాడో చెప్పగలిగేంతగా ప్రేమించే విశ్వసనీయమైన వ్యక్తుల ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడటం వినడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండాలని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఏది ఏమైనా ఎల్లప్పుడూ ఆయన ఇష్టపడే వారి ద్వారా మీతో మాట్లాడమని ప్రతిరోజూ దేవుడిని అడగండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon