మంచి వేరులు = మంచి ఫలము!

మంచి వేరులు = మంచి ఫలము!

…కావున మీరు ప్రభువైన క్రీస్తుయేసును అంగీకరించిన విధముగా ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కట్టబడుచు, మీరు నేర్చుకొనిన ప్రకారముగా విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుచు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటయందు విస్తరించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి… —కొలస్సీ 2:6–7

మా ప్రవర్తన ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అని తెలుసుకోవటం ముఖ్యం. చెడ్డ ప్రవర్తన చెడు వేరులతో ఉన్న చెడు చెట్ల చెడు ఫలములా ఉంటుంది.

బాహ్య లక్షణాలతో వ్యవహరించే మీ మొత్తం జీవితాన్ని మీరు గడపవచ్చు, కానీ చెడ్డ వేరును తొలగించబడకపోతే చెడు పండు ఎక్కడైన బహిర్గతమవుతుందన్న సూత్రం ఎన్నడూ విఫలమవ్వదు. కుళ్ళిన పండ్లు కుళ్ళిన మూలాల నుండి వస్తాయి, మంచి పండ్లు మంచి మూలాల నుండి వస్తాయి.

చెడు ఫలాలను గురించి వ్యవహరించుట కొరకు, కొలొస్సయులకు దేవుని గురించి పౌలు ఇచ్చిన ‘లోతుగా నాటబడుట’ ఉపదేశాన్ని మీరు తప్పక అనుసరించాలి.

మీరు మీ స్వంత మూలాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ఒకవేళ అవి అసహ్యకరమైన, హానికరమైన లేదా దుర్వినియోగమైతే నిరుత్సాహపడకండి; మీరు ఆ చెడు నేల నుండి వేరుచేయబడి క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి మట్టిలో వేరు చేయబడవచ్చు, తద్వారా మీరు ఆయనలో మరియు ఆయన ప్రేమలో పాతుకుపోతారు.

గుర్తుంచుకోండి, ఉద్రిక్తత బాధాకరంగా ఉంటుంది. పునఃస్థాపన చేయబడి, పాతుకుపోయి, పునాది వేయడం అనేది సమయం మరియు కృషికి అవసరమైన ఒక ప్రక్రియ, కానీ అది దేవుని వాగ్దానాలను వారసత్వంగా పొందుతున్న విశ్వాసం మరియు సహనమై యున్నది.

మీ కోసం నా ప్రార్థన ఏదనగా మీరు క్రీస్తులో నాటబడవలెను మరియు మీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా మంచి ఫలములను ఉత్పత్తి చేస్తారు!

ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రభువా, చెడు మట్టి నుండి నా మూలాలను స్థానభ్రంశం చెందించి క్రీస్తులో వాటిని లోతుగా నాటుటకు నాకు సహాయం చేయుము తద్వారా నేను మంచి ఫలములను ఫలించే మంచి వృక్షంగా ఉంటాను. అది బాధాకరంగా ఉంటుందని నాకు తెలుసు, కానీ విశ్వాసం మరియు సహనం ద్వారా, నా జీవితంలో మార్పు చేయటానికి మీరు నాకు సహాయం చేయగలరని నాకు తెలుసు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon