మన శ్రమ ద్వారా దేవుడు మహిమపరచబడడు

మన శ్రమ ద్వారా దేవుడు మహిమపరచబడడు

పైనున్న వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైనవాటిమీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి; కొలొస్సయులు 3:2

చాలామంది క్రైస్తవులు దేవుడు తమను శ్రమలో ఉండాలని ఆశిస్తున్నాడనే తప్పుడు అభిప్రాయంలో జీవిస్తున్నారు. ఇది ఆగకుండా బాధితుని మనస్తత్వాన్ని సృష్టిస్తుంది.

బాధ అనేది తప్పనిది, కానీ మన శ్రమలో దేవుడు ఆనందాన్ని పొందడు. మన శ్రమ సమయంలో మనం మంచి వైఖరిని కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు దీవించును, మరియు మనము విజయం సాధించాలని ఆయన కోరుకుంటాడు!
కాబట్టి మనం కోపంతో మరియు గాయపడిన లేదా నిరుత్సాహంగా ఉండటానికి ఎందుకు నిర్ణయించుకోవాలి?

సరైన వైఖరితో బాధలను అధిగమించడానికి ఒక ఖచ్చితమైన మార్గం ఉంది: పైనున్న వాటి మీద మీ మనస్సును స్థిరపరచుకోండి, కానీ ఇహ విషయాలపై కాదు. మీరు సరైన ఆలోచనలను కలిగి ఉండాలి, లేదా మీరు కష్ట సమయంలో వదిలివేస్తారు.

మీ మనస్సుని స్థిరపరచుకోండి మరియు విజేతగా ఉండటానికి ఒక బాధితుడిగా ఉండటం నుండి త్వరితగతి సాధ్యం కాదని పూర్తిగా తెలుసుకోండి. ఇది సమయం పడుతుంది, కానీ మీ అనుభవం మిమ్ములను బలవంతులనుగా చేస్తుంది మరియు ఇలాంటి యుద్ధాలు ఎదుర్కొంటున్న మీరు ఇతరులకు మీరు సహాయ పడగలరు.

మీ భవిష్యత్తు గురించి సంతోషంగా ఉండండి మరియు దేవునితో మీరు ఏ పరిస్థితి గుండా వెళ్ళినా మీ నుండి తీసేవేయలేని విజయముతో మరో వైపునుండి బయటికి వస్తారని అర్థం.


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నేను బాధిత మనస్తత్వాన్ని అధిగమించడానికి మీ సహాయం కావాలి. నేను పైన చెప్పిన విషయాలపై నా మనసు మార్చుకోవటానికి నేను సరైన వైఖరిని కలిగి ఉన్నాను. నాలో ఉన్న మీ ఆలోచనలు మరియు సత్యము ద్వారా నేను అధిగమించగలనని తెలుసు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon