మీకు చెందిన సమస్తములో ఆయన నిమగ్నమవ్వలనుకుంటున్నాడు

మీకు చెందిన సమస్తములో ఆయన నిమగ్నమవ్వలనుకుంటున్నాడు

దేవుని ఆత్మచేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరు దేవుని కుమారులై యుందురు. (రోమీయులకు 8:14)

పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించబడడం అంటే మనం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయంలో, పెద్దది మరియు చిన్నది అయినటువంటి ప్రతి నిర్ణయానికి ఆయనను అనుమతించడం. ఆయన మనలను సమాధానము ద్వారా మరియు జ్ఞానం ద్వారా అలాగే దేవుని వాక్యం ద్వారా నడిపిస్తాడు. ఆయన మన హృదయాలలో నిశ్చలమైన, మెల్లనైన చిన్న స్వరంతో మాట్లాడతాడు లేదా మనం తరచుగా “మనస్సాక్షి” అని పిలుస్తాము. పరిశుద్ధాత్మచేత నడిపించబడాలని కోరుకునే మనలో, మనస్సాక్షిని అనుసరించడం మరియు త్వరగా స్పందించడం నేర్చుకోవాలి.

ఉదాహరణకు, మనం ఒక సంభాషణలో నిమగ్నమై ఉంటే, మరియు మనలో అసౌకర్యంగా అనిపించడం ప్రారంభిస్తే, మనం సంభాషణను మరొక దిశలో మార్చాలని లేదా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని పరిశుద్ధాత్మ మనకు సూచించవచ్చు. మనం ఏదైనా కొనబోతున్నప్పుడు లోపల అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే, మనం ఎందుకు అసౌకర్యంగా ఉన్నామో వేచి చూడాలి. బహుశా మనకు వస్తువు అవసరం లేదు, లేదా మనం దానిని వేరే చోట అమ్మకానికి పెట్టవచ్చు లేదా కొనడానికి ఇది సరైన సమయం కావచ్చు. మనము ఎల్లప్పుడూ తెలుసుకోవలసిన అవసరం లేదు; మనం కేవలం పాటించాలి.

నేను ఒకసారి చెప్పుల దుకాణంలో ఉన్నట్లు గుర్తు. నేను అకస్మాత్తుగా చాలా అసౌకర్యంగా అనిపించినప్పుడు ప్రయత్నించడానికి నేను అనేక జతల షూలను ఎంచుకున్నాను. “ఈ దుకాణం నుండి బయటికి వెళ్ళు” అని పరిశుద్ధాత్మ చెప్పడం విన్నంత వరకు ఈ అసౌకర్యం పెరిగింది. మేము వెళ్ళాలని డేవ్‌కి చెప్పాను మరియు మేము బయటకు వెళ్ళాము. ఎందుకో నాకు ఎప్పటికీ తెలియదు మరియు నేను తెలుసుకోవలసిన అవసరం లేదు. బహుశా నా మార్గంలో వస్తున్న ఏదైనా హాని నుండి దేవుడు నన్ను రక్షించి ఉండవచ్చు లేదా దుకాణంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఏదో అనైతికమైన పనిలో పాల్గొని ఉండవచ్చు. బహుశా అది కేవలం విధేయత పరీక్ష మాత్రమే. నేను చెప్పినట్లుగా, దేవుడు మనల్ని కొన్ని మార్గాల్లో ఎందుకు నడిపిస్తాడో మనం ఎల్లప్పుడూ తెలుసుకోవలసిన అవసరం లేదు. మన వంతు కేవలం ఆయన స్వరానికి లోబడడమే.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవునిని ఘనపరచుటలో అత్యంత గొప్ప కార్యమేదనగా ఆయనకు వెంటనే విధేయత చూపడం.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon