మీ మనస్సును నూతన పరచండి

మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక, ఉత్తమమును, అనుకూలమును, సంపూర్ణమునైయున్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలిసికొనునట్లు మీ మనస్సు మారి నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి. (రోమీయులకు 12:2)

నేను తొమ్మిదేళ్ల వయసులో యేసుక్రీస్తును నా రక్షకునిగా అంగీకరించాను. నేను నా పాపపు స్థితి గురించి తెలుసుకున్నాను మరియు యేసు ద్వారా దేవుని నుండి క్షమాపణ కోరాను. నేను ఆ సమయంలో ఆత్మలో జన్మించాను, కాని నా జీవితంలో ఏమి జరిగిందో నాకు అర్థం కాలేదు. నాకు బోధపడలేదు, అందుచేత వెలుగు నాలో నివసిస్తున్నప్పటికీ నేను అనుభవపూర్వకంగా చీకటిలోనే ఉన్నాను.

యుక్తవయస్సులో, నేను నమ్మకంగా చర్చికి వెళ్లాను, బాప్తిస్మం పొందాను, కన్ఫర్మేషన్ తరగతులు తీసుకున్నాను మరియు నేను చేయవలసిన పనిని నేను అర్థం చేసుకున్నాను, అయినప్పటికీ నేను ఎప్పుడూ దేవునితో సన్నిహితంగా మరియు సాన్నిహిత్యాన్ని ఆస్వాదించలేదు. అనేక మంది ప్రజలు ఈ రోజు అదే స్థితిలో ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నాను మరియు అనేక మంది శతాబ్దాల క్రితం నుండి ఆ విధంగానే ఉన్నారు.

నేను “మతపరము” గా ఉండటానికి నా వంతు కృషి చేసినప్పటికీ, మనకు మతాన్ని ఇవ్వడానికి యేసు చనిపోలేదని నేను తెలుసుకున్నాను; తన ద్వారా మరియు ప్రతి విశ్వాసిలో నివసించడానికి ఆయన పంపే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా మనకు దేవునితో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన మరణించాడు.

నేను చెప్పినట్లుగా, నేను ఆత్మ నుండి పుట్టాను కానీ దాని నిజమైన అర్థం ఏమిటో బహిర్గతం చేయలేదు. ప్రజలు చాలా సంపన్నులు కావచ్చు, కానీ వారు పేదలని విశ్వసిస్తే, వారి జీవితాలు పేదరికంలో నివసించే వారి జీవితాలకు భిన్నంగా ఉండవు. ప్రజలు గొప్ప వారసత్వాన్ని కలిగి ఉంటే, అది తెలియకపోతే, వారు దానిని ఖర్చు చేయలేరు.

దేవుడు మన కోసం ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడని నేటి వచనం చెబుతోంది. మన పట్ల ఆయన సంకల్పం మంచిది మరియు ఆ ఉత్తమమును, అనుకూలమును, సంపూర్ణమునై యున్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలిసికొనునట్లు మన మనస్సు మారి నూతనమగుటవలన రూపాంతరము చెందాలి (రోమీయులకు 12:1-2 చూడండి). మనం మన మనస్సులను పునరుద్ధరించుకుంటాము మరియు దేవుని వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా కొత్త వైఖరులు మరియు కొత్త ఆదర్శాలను పొందుతాము. దేవుడు అనుకున్నట్లుగా మనం ఆలోచించడం నేర్చుకోవాలి!


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు ఆలోచించినట్లుగా మీరు ఆలోచించండి!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon