మీ స్వంత నోటినుండి

మీ స్వంత నోటినుండి

హృదయాలోచనలు మనుష్యుని వశము, చక్కని ప్రత్యుత్తరమిచ్చుటకు యెహోవావలన కలుగును. (సామెతలు 16:1)

దేవుడు కొన్నిసార్లు మన నోటి ద్వారా మనతో మాట్లాడతాడు. నేను ఒక ప్రధాన నిర్ణయాన్ని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు మరియు దైవిక సమాధానం అవసరమైనప్పుడు నేను దీనిని నేర్చుకున్నాను, కానీ దేవుని నాయకత్వాన్ని కనుగొనలేకపోయాను. నా స్వంత ఆలోచనలు నన్ను గందరగోళానికి గురి చేశాయి మరియు నేను స్నేహితుడితో నడిచే వరకు నేను ఎటువంటి అభివృద్ధిని సాధించలేదు.

నేను మరియు నా స్నేహితురాలు స్వచ్ఛమైన గాలిని ఆస్వాదిస్తూ, ఒకరికొకరు సహవాసం చేస్తూ నడుచుకుంటూ వెళుతున్నప్పుడు దాదాపు గంటసేపు చర్చించుకున్నాము. మేము అనేక సాధ్యమైన పరిష్కారాలను మరియు వాటి సంభావ్య ఫలితాలను చర్చించాము. మేము పరిస్థితిని ఒక విధంగా నిర్వహించడం ఎంత మంచిదో మరియు దానిని మరొక విధంగా నిర్వహించడం ఎంత చెడ్డదో అనే విషయాలను గురించి మాట్లాడాము. మేము మాట్లాడటం కొనసాగిస్తున్నప్పుడు, అకస్మాత్తుగా నా పరిస్థితికి తెలివైన పరిష్కారం నా హృదయంలో స్థిరపడింది మరియు నా నోటి నుండి వచ్చింది మరియు అది ప్రభువు నుండి అని నాకు తెలుసు. ఇది నా మనస్సు నుండి రాలేదు; అది నా ఆత్మ నుండి, నా అంతరంగం నుండి రావడం నేను గ్రహించాను.

నేను చేయాలని నిర్ణయించుకున్నది నేను సహజంగా చేయాలనుకున్నది కాదు. నా పరిస్థితికి భిన్నంగా వ్యవహరించాలని దేవునిని ఒప్పించాలని నా పోరాటంలో కొంత భాగం కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఆయన స్వరాన్ని గుర్తించడం కష్టంగా ఉంది, ఎందుకంటే నా మనస్సు అప్పటికే ఆయన ప్రణాళికకు విరుద్ధంగా ఉంది. మొండి మనస్సు సమాధానమునకు గొప్ప శత్రువు మరియు దేవుని నుండి వినడానికి మన సామర్థ్యానికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. మన స్వంత కోరికలను పక్కన పెట్టడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి అలా చేయని యెడల ఆయన నుండి స్పష్టమైన వాక్యమును మనం కోల్పోవచ్చు. ఆయనకు ఎల్లప్పుడూ సమస్తమును ఉత్తమమైన దానిని ఎరిగి యున్నాడు, మరియు ప్రతి సందర్భంలోనూ ఆయన ఆలోచించేదానిని మనము ఎలా అర్ధం చేసుకుంటున్నామనే దానిని ఒప్పుకోవాలి.

మనం ఆయనను వెదకిన యెడల, మనం చెప్పవలసిన మాటలతో మన నోటిని నింపుతాడని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు (కీర్తనలు 81:10 చూడండి). మీరు ఆయనను వెతకడం మరియు ఆయన ప్రణాళికలకు మిమ్మును మీరు సమర్పించుకోవడం కొనసాగించినప్పుడు అదే ఆయన నా కోసం ఏమి చేసాడో మరియు మీ కోసం ఏమి చేస్తాడో తెలియజేస్తుంది.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఈరోజు మీరు మీ నోటినుండి చెప్పవలసిన మాటలను దేవుడు మీ నోటిని నింపును గాక.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon