ముందుకు సాగండి

ముందుకు సాగండి

సహోదరులారా, నేనిదివరకే పట్టుకొని యున్నానని తలంచుకొనను. అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను [ఇది నా ఒక్క ఆకాంక్ష]; వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటికొరకై వేగిరపడుచు క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన (అత్యున్నత మరియు పరలోక సంబంధమైన) పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలెనని, గురి యొద్దకే పరుగెత్తుచున్నాను. (ఫిలిప్పీ 3:13–14)

దేవునితో మన సంబంధాలు అభివృద్ధికరమైనవి మరియు మనమందరం ఒక స్థాయి నుండి మరొక స్థాయికి వెళ్తాము. ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ దేవునితో సంభాషణను “మాస్టర్స్” చేయరు, ఎందుకంటే మనం ఆయనతో కలిగి ఉన్న సంబంధానికి పరిమితి లేదు; అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది, లోతుగా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది, బలపడుతుంది. ఆయన స్వరాన్ని వినగలిగే మన సామర్థ్యం కాలక్రమేణా అభివృద్ధి చెందుతుంది మరియు మెరుగుపడుతుంది. కాలక్రమేణా మరియు అభ్యాసంతో, మన హృదయాలను దేవునితో పంచుకోవడంలో మనం మెరుగవుతాము మరియు ఆయన స్వరాన్ని వినడంలో మరియు ఆయన మనకు ఏమి చెబుతున్నాడో అర్థం చేసుకోవడంలో మనం మరింత నైపుణ్యం మరియు అనుభవజ్ఞులమవుతాము. మనము ఎప్పుడూ ప్రార్థనలో ధృవీకరించబడిన నిపుణులు కాలేము మరియు దేవునితో సంభాషణ చేయడం నేర్చుకోవడాన్ని మనము ఎప్పటికీ ఆపము; మన అనుభవాలు మరింత గొప్పగా మరియు మెరుగవుతూ ఉంటాయి.

దేవుడు మీ కోసం చాలా కలిగి ఉన్నాడు మరియు మీరు మీ చివరి గమ్యస్థానానికి చేరుకోకపోయినప్పటికీ, మిమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్లే మార్గంలో ఉన్నందుకు మీరు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పవచ్చు. మీరు అభివృద్ధి సాధిస్తున్నంత కాలం, మీరు ప్రాకుతున్నా, నడుస్తున్నా లేదా పరుగెత్తుతున్నా ఫర్వాలేదు. ముందుకు వెళ్తూనే ఉండండి!


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు బాగానే ఉన్నారు మరియు మీ మార్గములోనే ఉన్నారు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon