వరములలో నిలిచి యుండుడి

వరములలో నిలిచి యుండుడి

ఆయనయొక్క విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుదుమను వాగ్దానము ఇంక నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగ్దానము పొందకుండ తప్పిపోవునేమో అని భయము కలిగియుందము. (హెబ్రీ 4:1)

నేను నీతి గురించి బోధిస్తున్నప్పుడు, నేను ఈ క్రింది దృష్టాంతాన్ని ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాను మరియు దీనిని ప్రయత్నించమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. కుర్చీలో కూర్చోండి, ఆపై కుర్చీలో కూర్చోవడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు ఇప్పటికే కుర్చీలో కూర్చున్నందున అది వెర్రిగా అనిపిస్తుందని నాకు తెలుసు. ఒకసారి మీరు కుర్చీలో ఉన్నట్లయితే, మీరు ఇప్పటికే ఉన్నదాని కంటే ఎక్కువ దానిలోకి ప్రవేశించలేరు. ఇదే ఆలోచన ధర్మానికి వర్తిస్తుంది. యేసు తన త్యాగం ద్వారా దేవునితో మనలను నీతిగా చేశాడు మరియు ఆయన మనలను చేసిన దానికంటే మనల్ని మనం మరింత నీతిమంతులుగా మార్చుకోవడానికి మనం ఏమీ చేయలేము. మన ప్రవర్తన మెరుగుపడుతుంది, కానీ యేసు ద్వారా మన నీతిని పూర్తిగా అంగీకరించే వరకు కాదు. యేసు మనలను నీతి స్థానంలో ఉంచాడు మరియు మనం విశ్రాంతి తీసుకోవడం నేర్చుకోవాలి మరియు మనం ఇప్పటికే ఉన్నట్టుగా ఉండటానికి ప్రయత్నించడం మానేయాలి. క్రీస్తును మినహాయించి సరైన చర్యలు ఎన్ని ఉన్నా దేవునితో మనల్ని సరైనవిగా మార్చలేవు. దీనిని ధృవీకరిస్తూ, అపొస్తలుడైన పౌలు క్రీస్తులో ఉన్నట్లుగా గుర్తించబడాలని ప్రార్థించాడు, తన స్వంత నీతి లేకుండా, క్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా వచ్చే సరైన స్థితి మాత్రమే (ఫిలిప్పీయులు 3:9 చూడండి).

మనల్ని మనం నీతిమంతులుగా మార్చుకోవడానికి మనం ఏమీ చేయలేమని మరియు దేవునికి మనం ఏమీ నిరూపించాల్సిన అవసరం లేదని మనం నిజంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, యేసు మనకు ఇచ్చే నీతి బహుమతిలో మనం విశ్రాంతి తీసుకోగలుగుతాము – మరియు అది మన విన్నపములలో మరియు మనల్ని ధైర్యంగా చేస్తుంది. మనకు సమాధానం ఇవ్వాలనే దేవుని కోరికపై నమ్మకం ఆయన విని సమాధానం ఇస్తాడు!


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మిమ్మల్ని తన స్వహస్తముతో చేసి యున్నాడు కనుక మీరేమై యున్నారో దానిని బట్టి ప్రేమించుడి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon