విజ్ఞాపన ఆత్మ

విజ్ఞాపన ఆత్మ

దావీదు సంతతివారిమీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణ నొందించు ఆత్మను విజ్ఞాపనచేయు ఆత్మను నేను కుమ్మరింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృష్టియుంచి, యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునట్లు, తన జ్యేష్ఠపుత్రుని విషయమై యొకడు ప్రలాపించునట్లు అతని విషయమై దుఃఖించుచు ప్రలాపింతురు. (జెకర్యా 12:10)

నేటి వచనం ప్రకారం, పరిశుద్ధాత్మ విజ్ఞాపనా ఆత్మ, అంటే ఆయన ప్రార్థన యొక్క ఆత్మ. పరిశుద్ధాత్మ మనకు ప్రార్థన చేయాలనే కోరికను ఇస్తుంది; ఆయన మనతో మాట్లాడే మార్గాలలో అది ఒకటి. ఆయన మనల్ని ఎంత తరచుగా ప్రార్థించాలో మనం గుర్తించలేకపోవచ్చు మరియు మన మనస్సులో ఒక నిర్దిష్ట వ్యక్తి లేదా పరిస్థితి ఉందని అనుకోవచ్చు. దేవుడు మనలను ఎప్పుడు ప్రార్థించమని అడుగుతున్నాడో గుర్తించడం నేర్చుకోవడం తరచుగా సమయం తీసుకుంటుంది మరియు అభ్యాసం ద్వారా నేను ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవలసిన పాఠం.

ఒక సోమవారం నేను నాకు తెలిసిన ఒక పాస్టర్ గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభించాను. ఆ తర్వాతి మూడు రోజులలో, అతను పదే పదే నా మనసులోకి వచ్చాడు. బుధవారం, నేను ఒక వ్యాపార స్థలంలో అపాయింట్‌మెంట్‌కి వెళ్ళినప్పుడు అతని సెక్రటరీని చూశాను మరియు అతను ఎలా ఉన్నాడని నేను వెంటనే ఆమెను అడిగాను. ఆ వారంలో పాస్టర్ అనారోగ్యంతో ఉన్నారని నేను కనుగొన్నాను మరియు అదనంగా, తన తండ్రికి క్యాన్సర్ ఉందని అతని శరీరం అంతటా వ్యాపించిందని అతను తెలుసుకున్నాడు.

ఆ వారంలో పాస్టర్ నా హృదయంలో ఎందుకు ఉన్నారో నేను త్వరగా గ్రహించాను. నేను అతని కోసం ప్రార్థించలేదని ఒప్పుకోవాలి; నేను అతని గురించి కేవలం ఆలోచించాను. అయితే, నేను పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపును కోల్పోయానని చింతిస్తున్నాను, కానీ నేను అతని స్వరాన్ని వినడం గురించి ఈ ముఖ్యమైన పాఠాన్ని నేర్చుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు అతని కోసం ప్రార్థించడానికి మరియు పరిచర్య చేయడానికి ఇతరులను ఉపయోగించాడని ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను.

అలాంటివి మనకు జరిగినప్పుడు, మనం ఖండించబడ్డామని భావించకూడదు; మనం కేవలం నేర్చుకోవాలి. ప్రార్థన యొక్క ఆత్మ మనలో నివసిస్తుంది, మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది మరియు మనతో మాట్లాడుతుంది. ఆయన నడిపింపు పట్ల మన సున్నితత్వం పెరగడం కొనసాగించాలి, తద్వారా ఆయన మనలను అలా చేయమని అడుగుతున్నప్పుడు మనం ఇతరుల కోసం ప్రార్థించగలము మరియు దేవుడు వారి జీవితాలలో గొప్ప పనులు చేయడాన్ని చూడగలము.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: వారి గురించి ఆలోచించడం కంటే వారి కోసం ప్రార్థించడం మంచిది.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon