సంతోషము యొక్క పునాది

సంతోషము యొక్క పునాది

ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితార్థమిదే; దేవునియందు భయభక్తులు [ఆయన ఎవరో తెలుసుకొని ఆయనను ఆరాధించండి మరియు పూజించండి] కలిగియుండి ఆయన కట్టడల ననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. (ప్రసంగి 12:13)

ప్రసంగి పుస్తక రచయిత సంతోషంగా ఉండటానికి ప్రతిదీ అక్షరాలా ప్రయత్నించిన వ్యక్తి. అతనికి చాలా సంపద, గొప్ప శక్తి మరియు చాలా మంది భార్యలు ఉన్నారు. అతను భూసంబంధమైన ఆనందం నుండి తనను తాను నిగ్రహించుకున్నాడు. తన కళ్లకు కావాల్సినవన్నీ తీసుకున్నాడు. అతను తిన్నాడు, తాగాడు, ఆనందించాడు. అతనికి అపారమైన జ్ఞానం, తెలివి మరియు గౌరవం ఉంది, అయినప్పటికీ అతను జీవితాన్ని అసహ్యించుకున్నాడు. అతనికి ప్రతిదీ పనికిరానిదిగా కనిపించడం ప్రారంభించింది. అతను జీవితం అంటే ఏమిటో గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాడు మరియు మరింత గందరగోళానికి గురయ్యాడు.

చివరగా, అతను తన సమస్య ఏమిటో గ్రహించాడు. అతడు దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించలేదు. అతను దాని కారణంగా అసంతృప్తి చెందాడు మరియు అన్ని ఆనందాలకు పునాది విధేయత అని ప్రకటన చేసాడు.

చాలా, చాలా మంది విచారంగా, దుఃఖంతో ఉన్న వ్యక్తులు తమ సంతోషకరమైన జీవితాలను ప్రజలు మరియు పరిస్థితులపై నిందిస్తూ తిరుగుతున్నారు, వారి అసంతృప్తికి కారణం దేవుని పట్ల అవిధేయత అని గ్రహించడంలో విఫలమయ్యారు.

మీరు సంతోషంగా ఉండాలని నేను నమ్ముతున్నాను. దేవునికి లోబడడమే సంతోషానికి కీలకం. ప్రసంగి 12:13, విధేయత అంటే “అనుకూలమైన పరిస్థితులకు సర్దుబాటు” అని చెబుతోంది. అంటే అవిధేయత ద్వారా ఏదైనా క్రమంలో లేదా సామరస్యం ఆ విధంగా వచ్చింది మరియు విధేయత మాత్రమే దానిని తిరిగి సామరస్యానికి తీసుకురాగలదు. మనం దేవునికి విధేయత చూపిన ప్రతిసారీ, మన జీవితాల్లో ఏదో ఒక అభివృద్ధి జరుగుతుంది.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: అన్నీ విషయములలో దేవునికి విధేయత చూపుటకు మీ మనస్సును సరిచేసుకొండి అప్పుడు మీ సంతోషము అధికమగును.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon