సత్యము మిమ్ములను స్వతంత్రులనుగా చేస్తుంది

సత్యము మిమ్ములను స్వతంత్రులనుగా చేస్తుంది

20అప్పుడు సత్యము మిమ్మును స్వతంత్రులనుగా చేయును. —యోహాను 8:32

చివరకు, మనం సత్యమును ఆలోచించి నమ్మినట్లైతే  దానిని మించి ఎన్నటికీ కదల్చబడలేము.

నేడు చాలామంది ప్రజలు నమ్మే వాటి గురించి హేతుబద్ధంగా ఆలోచిస్తారు మరియు కేవలం నిజం కాని నమ్మకాలపై వారి మొత్తం జీవితాలను నిర్మించడానికి ముగుస్తుంది. వార్తల మాధ్యమం ఏమైనా, ఒక ప్రముఖుడిని లేదా స్నేహితుల బృందం అకస్మాత్తుగా వారికి “సత్యం” అవుతుందని చెప్పింది.

దేవుని వాక్యమును అన్వేషించుట కాకుండా ఇతరులు ఏమి చెప్తున్నారనే దాని మీద నమ్మకం మిమ్మల్ని నిరోధిస్తుంది మరియు దేవుడు మిమ్మల్ని సృష్టించిన వాటిని చేయకుండా అపుతుంది. కానీ, మీరు సత్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటూ ఉంటే, దానిని స్వీకరించండి మరియు దానిపై మీ జీవితాన్ని నిర్మించుకోవాలి, మీరు ప్రతి ప్రయత్నంలో విజయవంతం అవుతారు.

మీరు దేవుని సత్యానికి అనుగుణంగా ఉండాలని కోరుకుంటే, మీరు మీ రోజువారీ కార్యక్రమములో ఆయనతో సమయాన్ని గడుపుటకు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. నేను ప్రార్థన ద్వారా తరచుగా ఆయనతో మాట్లాడటానికి, ఆయన వాక్యమును చదవడము, ఆరాధన మరియు రోజు అంతా తన ఉనికిని మరియు మార్గనిర్దేశాన్ని ఒప్పుకోవడము వంటి వాటి గురించి నేను చాలా గట్టిగా ప్రస్తావించలేను.

మీరు దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నప్పుడు, మీకు సత్యం తెలుసు. ఆయన సత్యంలో జీవించుట ద్వారా మీ జీవితంలో శాంతి, స్వేచ్ఛ మరియు ఆనందం తెస్తుంది.

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నా ఆలోచనలు మరియు నమ్మకాల ద్వారా నిజం గురించి నేను పరిమితంగా ఉండకూడదు. మీరు సత్యమునకు  ఏకైక మూలం. నేను మీతో మాట్లాడుతూ గడుపుతున్న సమయాన్ని నాకు చూపించి, నన్ను మీ సత్యము లోనికి నడిపిస్తుంది.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon