ôi nhớ khi trở thành một Cơ Đốc nhân được tái sinh, tích cực tham gia vào công việc hội thánh, nhưng tôi không thắng nổi các nan đề của mình. Tôi đã nghĩ nếu tôi hành động như một Cơ Đốc nhân và trông có vẻ vững vàng thì tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng làm điều đúng là không đủ; tôi cần sự thay đổi ở bên trong. Công Vụ 1:8 nói về việc nhận lãnh quyền năng của Chúa để làm nhân chứng cho Ngài. Để ý là nó không nói đi làm chứng và nói để trở thành nhân chứng. Làm là một điều khác biệt so với việc trở thành. Tôi đã đánh bóng vẻ ngoài của mình, nhưng đời sống bên trong thì như một con tàu đắm. Thường khi sự hỗn loạn bên trong bùng nổ ra, lúc đó mọi người có thể nhìn thấy tôi không giống như vẻ ngoài. Cảm tạ thay, tôi đã tới chỗ thực sự khao khát một sự vận hành của Chúa trong đời sống tôi và biết rằng còn có điều gì đó hơn nữa so với điều tôi đã kinh nghiệm trước đó trong mối quan hệ với Ngài. Khi tôi kêu cầu Ngài trong sự cầu nguyện để Ngài giúp, Ngài đã chạm vào đời tôi một cách quyền năng và sự tuôn đổ Thánh Linh đã ban cho tôi tình yêu thật dành cho Chúa và Lời Ngài không giống như trước đây. Giờ tôi không còn như cũ nữa. Tôi khích lệ bạn nhận cùng quyền năng Thánh Linh đó. Hãy để Ngài dẫn bạn từ chỗ hành động bên ngoài thành con người

ôi nhớ khi trở thành một Cơ Đốc nhân được tái sinh, tích cực tham gia vào công việc hội thánh, nhưng tôi không thắng nổi các nan đề của mình. Tôi đã nghĩ nếu tôi hành động như một Cơ Đốc nhân và trông có vẻ vững vàng thì tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng làm điều đúng là không đủ; tôi cần sự thay đổi ở bên trong. Công Vụ 1:8 nói về việc nhận lãnh quyền năng của Chúa để làm nhân chứng cho Ngài. Để ý là nó không nói đi làm chứng và nói để trở thành nhân chứng. Làm là một điều khác biệt so với việc trở thành. Tôi đã đánh bóng vẻ ngoài của mình, nhưng đời sống bên trong thì như một con tàu đắm. Thường khi sự hỗn loạn bên trong bùng nổ ra, lúc đó mọi người có thể nhìn thấy tôi không giống như vẻ ngoài. Cảm tạ thay, tôi đã tới chỗ thực sự khao khát một sự vận hành của Chúa trong đời sống tôi và biết rằng còn có điều gì đó hơn nữa so với điều tôi đã kinh nghiệm trước đó trong mối quan hệ với Ngài. Khi tôi kêu cầu Ngài trong sự cầu nguyện để Ngài giúp, Ngài đã chạm vào đời tôi một cách quyền năng và sự tuôn đổ Thánh Linh đã ban cho tôi tình yêu thật dành cho Chúa và Lời Ngài không giống như trước đây. Giờ tôi không còn như cũ nữa. Tôi khích lệ bạn nhận cùng quyền năng Thánh Linh đó. Hãy để Ngài dẫn bạn từ chỗ hành động bên ngoài thành con người

ôi nhớ khi trở thành một Cơ Đốc nhân được tái sinh, tích cực
tham gia vào công việc hội thánh, nhưng tôi không thắng nổi các
nan đề của mình. Tôi đã nghĩ nếu tôi hành động như một Cơ Đốc
nhân và trông có vẻ vững vàng thì tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng làm điều
đúng là không đủ; tôi cần sự thay đổi ở bên trong.
Công Vụ 1:8 nói về việc nhận lãnh quyền năng của Chúa để làm
nhân chứng cho Ngài. Để ý là nó không nói đi làm chứng và nói để
trở thành nhân chứng. Làm là một điều khác biệt so với việc trở
thành. Tôi đã đánh bóng vẻ ngoài của mình, nhưng đời sống bên
trong thì như một con tàu đắm. Thường khi sự hỗn loạn bên trong
bùng nổ ra, lúc đó mọi người có thể nhìn thấy tôi không giống như
vẻ ngoài.
Cảm tạ thay, tôi đã tới chỗ thực sự khao khát một sự vận hành
của Chúa trong đời sống tôi và biết rằng còn có điều gì đó hơn nữa so
với điều tôi đã kinh nghiệm trước đó trong mối quan hệ với Ngài. Khi
tôi kêu cầu Ngài trong sự cầu nguyện để Ngài giúp, Ngài đã chạm
vào đời tôi một cách quyền năng và sự tuôn đổ Thánh Linh đã ban
cho tôi tình yêu thật dành cho Chúa và Lời Ngài không giống như
trước đây. Giờ tôi không còn như cũ nữa.
Tôi khích lệ bạn nhận cùng quyền năng Thánh Linh đó. Hãy để
Ngài dẫn bạn từ chỗ hành động bên ngoài thành con người

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon