CHỮA LÀNH TẤM LÒNG TAN VỠ

Trong các trang tiếp theo bạn không chỉ học cách để biết chắc tình yêu thương của Chúa, mà còn học cách để biết chắc về tương lai của bạn, cách để biết sự công chính của bạn (bạn là ai trong Đấng Christ), và cách chiến thắng sợ hãi, là thứ cướp đi của bạn các phước hạnh của Chúa mà Ngài muốn tuôn đổ trên bạn để bạn sống một cuộc đời tuyệt vời mà Ngài đã dự định cho bạn.

Chúa sẽ ban phước cho bạn khi bạn học công bố Lời Ngài, vì Lời Chúa sẽ không trở lại cách vô ích nhưng sẽ hoàn thành ý muốn và mục đích của Ngài trong đời sống bạn!

Tải về
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon