Chúa Yêu Bạn

Tôi tin rằng điều mà người ta cần hơn bất cứ thứ gì khác là sự mặc khải cá nhân về tình yêu của Chúa dành cho mình. Tôi tin sự hiểu biết này phải là nền tảng của đời sống cơ đốc nhân đắc thắng. Chúng ta không cần “trí thức thuộc lý trí” về tình yêu của Chúa; chúng ta cần một sự mặc khải về tình yêu của Ngài trong tâm lòng chúng ta. Chỉ có Thánh Linh mới ban sự mặc khải này, và Ngài sẽ làm việc này khi chúng ta suy gẫm về tình yêu của Chúa, quan sát tình yêu của Chúa trong chính đời sống của chúng ta, và tìm kiếm sự mặc khải đó qua Lời Kinh Thánh và sự cầu nguyện.

Tải về
Chúa Yêu Bạn
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon