CUỘC CHIẾN CỦA CHÚA

Chúa muốn chúng ta được tự do hoàn toàn khỏi sợ hãi. Ngài không muốn sợ hãi ngăn chặn chúng ta không dám làm những việc Ngài bảo chúng ta làm. Khi chúng ta hiểu rõ tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho chúng ta, chúng ta sẽ nhận ra rằng Ngài luôn chăm sóc mọi điều liên quan đến chúng ta – rồi chính sự hiểu biết đó sẽ giải phóng chúng ta khỏi sợ hãi. Chưa hành động vì có chúng ta khi chúng ta tập trung vào Ngài thay vì vào nỗi sợ hãi của chúng ta. Cảm giác hay ý tưởng sợ hãi chỉ đơn giản là kẻ thù của chúng ta tức satan tìm cách tách chúng ta khỏi Chùa và ý muốn của Ngài dành cho đời sống chúng ta. Lúc này hay lúc khác chúng ta đều có cảm giác sợ hãi nhưng chúng ta có thể chọn tin cậy Chúa và nếu cần thiết, hãy “làm dù vẫn sở”

Tôi tin hôm nay là ngày mới cho bạn và bạn sẽ bắt đầu xử lý những thử thách theo một cách hoàn toàn khác hẳn sau khi bạn đọc xong sách này.

Tải về
CUỘC CHIẾN CỦA CHÚA
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon