Sống Vượt Trên Cảm Xúc

Bản chất con người vô cùng phức tạp. Cảm xúc chỉ là một phần trong bản chất của chúng chúng ta, nhưng nó lại là phần rất quan trọng. Thật ra, người chúng ta nói rằng cảm xúc là kẻ thù số một của cơ đốc nhân vì nó rất dễ ngán cần chúng ta không bước theo ý Chúa. Tôi cho rằng cảm xúc là thứ gì đó rất nhiệm mầu đối với phần lớn trông chừng chúng ta. Rất thương chúng ta không biết tại sao mình cảm thấy như vậy. Chúng ta dễ cảm xúc làm chúng ta bối rối, và điều đó thường lôi kéo chúng ta có những quyết định mà sau này chúng ta hối tiếc. Có nhiều điều về bản thân mà chúng ta không hiểu hết, nhưng tạ ơn Chúa chúng ta có thể học hỏi.

Tải về
Living Beyond Your Feelings VIETNAMESE
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon