Бурханд найдан хүлээх

Бурханд найдан хүлээх

Сэтгэл минь ээ, чи юунд цөхөрнө вэ? Яагаад чи миний дотор үймэрнэ вэ? Бурханд найд, Учир нь Түүний оршихуйн авралын төлөө Би Түүнийг дахин магтах болно. — ДУУЛАЛ 42:5

Та урам хугарч байсан бол ганцаараа биш шүү. Давид бас ганцаардаж байсан. Гэхдээ Давид урам хугарахад өөрийгөө илүү дарамтанд оруулаагүй. Урам хугарсан үедээ тэрээр Бурханд найдаж, Түүнийг хүлээж, Түүний Бурхан Туслагч хэмээн магтаж байсан. Бид ч бас урам хугарсан үедээ ийм байж болно.

Давид сэтгэлээр унасан үедээ Бурханыг анхаарч, Түүний гайхалтай зүйлсийг магтдаг байсан. Давид асуудалдаа биш харин Бурханд гол анхаарлаа тавьсан.

Давид сөрөг зүйлд анхаарлаа хандуулснаар амархан дарамтанд орж, найдвараа алдана гэдгээ мэдэж байсан. Тиймээс л тэр байнга Эзний хүч, урамыг сонгож шийдвэр гаргаж байсан. (1 Самуэл 30:6)

Өөрсдийгөө урам хугарсан байгаагаа олж харвал бид Давидын жишээг дагах хэрэгтэй бөгөөд Эзэнийг хүлээж, бидний эргэн тойронд ямар ч нөхцөл байдалтай байсан Түүнийг магтах хэрэгтэй. Бид Бурхантай ойр байх тусам Түүний дотор хамгаалалттай байх боломжтой. Сэтгэлээр унаж, сэтгэл гутралд орохын оронд Эзэнд итгэснээр Тэр биднийг энэ байдлаас чөлөөлөх болно.


Эзэн биднийг хамгаалахын тулд хучдаг. Тэр тулаанд бидний өмнөөс тулалддаг учраас Түүнийг магтъя. (2 Шастир 20:17, 20-21)

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon