Бурхан Таныг Сонсож Байгаад Итгэ

Бурхан Таныг Сонсож Байгаад Итгэ

Бид Түүний (Өөрийнх нь төлөвлөгөөний дагуу) хүслийн дагуу юу ч (ямар ч хүсэлт) гуйсан, Тэр биднийг сонсдог нь Түүний өмнө бидэнд байгаа итгэл (баталгаа, бат давуу тал) зориг юм. Бид (тэгснээр) юу ч (эерэгээр) гуйсан, Тэр биднийг сонсоно гэдгийг бид мэдвэл (бүрэн дүүрэн мэдэж), Түүнээс гуйснаа авсан (бидний одоо авсан бүх зүйл) болохоо мэднэ. — 1 ИОХАН 5:14-15

Иохан 11:41-42 дээр Есүс Лазарыг хадан булшнаас дуудахаас өмнө Тэр “Аав минь ээ, Та намайг сонсож байгаа учраас Танд талархаж байна” гэж залбирсан. Үнэхээр итгэлтэй залбирал.

Сатан таныг иймэрхүү итгэлтэй байгаасай гэж хүсдэггүй. Би таныг залбирахдаа итгэлтэй байгаасай гэж хүсэж байна. Гуйлга гуйдаг биш, итгэдэг нэгэн байх шийдвэр гаргаарай. Есүсийн нэрээр хаан ширээ рүү оч, Түүний нэр анхаарал татах болно.

Хүмүүс бид чухал нэгнийг таньдаг байж, нэрийг нь дурдах дуртай, ямар нэг байдлаар нээгдэх боломж гэж найддаг. Хүмүүс бидний хувьд ийм байхад тэнгэрлэг хаанчлалын бүх нэрийн дээр байгаа ивээгдсэн нэр болох Есүст ямар байх нь ойлгомжтой.

Бид Есүсийн нэрээр залбирснаар, Есүсийг бүх зүйлтэйгээ Түүнд өргөж байгаатай адил юм. Тэгснээр Бурхан бидний залбирлыг сонсоод, хариулна гэсэн итгэл найдвартай байх болно.


Бурхан дээр зоригтойгоор, итгэлтэйгээр очиж залбир. Есүсийн нэрээр залбир.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon