Дайсан ч гэсэн төлөвлөгөөтэй

Дайсан ч гэсэн төлөвлөгөөтэй

Эрүүл ухаантай (дөлгөөн, бурьтай), сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох диавол нь хэн нэгнийг залгихаар хайж буй архирах [улайран өлсөж] арслан мэт гэтэн явдаг. — 1 Петр 5:8

Таны амьдралд зориулсан төлөвлөгөө Бурханд бий. Гэтэл диаволд ч гэсэн танд бэлдсэн төлөвлөгөө байгаа. Тиймээс биднийг цаг ямагт тогвортой (эрүүл ухаантай, хянамгай), сонор сэрэмжтэй, анхааралтай байх хэрэгтэй гэж Библи хэлдэг.

Хянамгай гэдэг нь: сахилга баттай, эрүүл ухаантай гэдэг нь: нухацтай, сонор сэрэмжтэй гэдэг нь: шийдэмгий, анхааралтай гэдэг нь: нарийн нягт байна гэсэн утгатай. Энэ бол нухацтай.
Гэсэн ч бид дайснаа няцаахын тулд нухацтай байх хэрэгтэй. Таны амьдралд дайсны довтолж буй талбарыг Бурхан харуулах үед хойш сууж, зүгээр суух цаг биш. Энэ бол нухацтай хандаж, Сатаны эсрэг тэмцэх цаг.

Бурханы төлөвлөгөө бол биднийг Христ дотор ялагчаас ч илүү байлгах юм. Бид дайсны төлөвлөгөөнд боолчлогдож амьдрах ёсгүй. Та яг одоо юу хийх хэрэгтэйгээ шийдэж болно. Бурхантай хамт нухацтай байж, Ариун Сүнсний сануулгыг даган, дайсны эсрэг сонор сэрэмжтэй байгаарай. Өнөөдөр Сатаны төлөвлөгөөг бус, танд зориулсан Бурханы төлөвлөгөөг дагахыг сонго. Ингэвэл та эргэх болгондоо дайсныг бут цохих болно.


Залбирлын эхлэл

Бурхан минь, би дайсны биш, харин Таны төлөвлөгөөг сонгож байна. Түүний над руу дайрч байгаа талбаруудыг харуулж, түүнийг ялахад минь удирдан залаач.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon