Итгэл бол ерөндөг

Итгэл бол ерөндөг

Учир нь Бурхан бидэнд (хулчгар, шунаг, түгшүүр) айдсын бус, харин (бидэнд Сүнсээ өгсөн) хүч, хайр ба биеэ захирах сүнсийг өгсөн. — 2 ТИМОТ 1:7

Та санаа зовж, сэтгэлээр унаж, эргэлзэж байгаа бол таны ерөндөг итгэл юм.

Та бодоод үзээрэй: Бид ямар нэгэн хоронд хордсон бол тэр даруй ерөндөг тавиулах хэрэгтэй байдаг. Үүнтэй адил бидэнд бас хор хөнөөлтэй байгаа эргэлзээ, санаа зоволт болон айдас, сэтгэл гутралтай бид тулгардаг. Бидэнд байдаг эдгээр хор хөнөөлтэй зүйлүүдэд ерөндөг хэрэгтэй, тэр ерөндөг нь итгэл юм.

Бидний баяр хөөрийг булаагчид хаалга тогшвол бид итгэлээр хариу барих хэрэгтэй бөгөөд Бурханд итгэх итгэл маань бидний дайсныг дарж, Бурхантай илүү ойр байлгаснаар бид Түүний хамгаалалт болон амар тайван дотор байх болно.

Иаков 1:5-7 дээр бидэнд ямар нэг зүйл хэрэгтэй болоход бид итгэлээр залбирснаар Бурхан заавал хариулах болно гэдэг. Энэ энгийн боловч маш чухал юм. Бид өөрсдөө явах зуураа төгс байж чадахгүй, гэхдээ итгэлээр Бурханаас залбирвал Тэр бидэнд туслах болно!


Эзэнд итгэ. Тэр танд хүч өгч, таны амьдралыг шинэ зүг рүү хөтлөх болно.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon