Өөрийгөө тахилын ширээн дээр тавь

Өөрийгөө тахилын ширээн дээр тавь

Иймд ах дүү нар аа, Бурханы өрөвч сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн хүсье. Өөрсдийн биеийг Бурханд тааламжтай, амьд, ариун тахил болгож өргө. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл мөн. — Ром 12:1

Паул 2 Коринт 8-р бүлэгт энэ хотын итгэгчдэд хандан тэдний өргөлийн тухай ярьж, Македонийн сүм чуулганы жишээг татдаг. Тэрээр 5-р эшлэлд бичихдээ бидний найдаж байснаар бус [энэ бэлэг тэдний оруулсан хувь нэмэр төдий байгаагүй] харин тэд эхлээд өөрсдийгөө Эзэнд, дараа нь бидэнд [Түүний төлөөгчдийн хувьд] Бурханы хүслийн дагуу [өөрсдийн хувийн ашиг сонирхлыг хайхралгүй чадах чинээгээрээ өгч, Бурханы хүслийн дагуу өөрсдийгөө бидэнд зориулсан] өгсөн гэжээ.

Яг үнэндээ, энэ миний гайхшруулдаг. Учир нь тэд зүгээр л мөнгө өгөөгүй, харин өөрсдийгөө өгсөн.

Бидний хичнээн нь өөрийнхөө нэрийг бичээд өргөлийн хайрцаг дээр наах хүсэлтэй байдаг бол гэж би боддог. Ром 12:1 бид өөрсдийгөө бүхэлд нь Бурханд тахил болгож өргөх учиртай гэдэг.

Энэ бол сүмээс гадуур Бурханы төлөө амьдрахыг хэлж байна. Энэ нь мөнгө өгөх хүсэлтэй байхаас гадна, Бурханы таны замд тавьсан хүмүүсийг хайрлахад бэлэн байхыг хэлнэ. Мөн энэ бол Түүний хаанчлалын төлөө аливаа нөөц баялгаа ашиглах хүсэлтэй байхыг хэлдэг.

Иймд дараагийн удаа сүм цуглаанд өргөлийн уут тан дээр ирэхэд Бурханд өөрийгөө бүхэлд нь өргөж байна гэж хэлэхийг танд уриалж байна!


Залбирлын эхлэл

Бурхан минь, би байгаа бүхнээ Танд өгөхийг хүсэж байна. Би өөрийгөө амьд тахил болгон өргөе. Таны надад өгсөн нөөц баялгийг Таны алдрын төлөө хэрхэн ашиглах хэрэгтэйг харуулж, Өөрийн хүслийг надад мэдүүлээч.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon