Ergaa Vidiyoo

Jireenya yeroo hundumaatii gammadu

Bilchina Hafuuraa -2

Waaqayyo jireenya keetiif karoora gaarii qaba. Akkaataa guddina hafuuraa gammachuu fi guutummaa waaraa siif fidu baradhu, kutaa kana irratti Joyce Meyer wajjin Jireenya Guyyaa Guyyaa Gammachuu.

Go to videos

Ergaa sagleewaraabame

Kitaaboole

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon