Jireenya yeroo hundumaatii gammadu

Sirreeffama Xiqqaan Jijjiirama Guddaa Fidu -1

Dubbiin Waaqayyoo akkamitti akka jiraannu nu barsiisa hafuurri qulqulluunis waan inni jedhu akka raawwannu humna nuuf kenna. Kutaa Jireenya Guyyaa Guyyaa Gammachuu kana irratti, Joyce Meyer barnoota jireenya keessan irratti jijjiirama guddaa fidu tokko isiniif qooddatti!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon