ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹਤਾਸ਼ਾ ਤੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ. ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਡਾਊਨਲੋਡ
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon