ਵੀਡਿਓ ਸੰਦੇਸ਼

ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਾ

ਕੀ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ – ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ -2

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਜੋਏਸ ਮੇਅਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੋ

Go to videos

ਆਡਿਓ ਸੰਦੇਸ਼

ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ

ਮਨ ਦੀ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇਪਨ ਤੇ

ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ.

ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹਤਾਸ਼ਾ ਤੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਜੀਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ

ਜੀਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ

Go to ebooks
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon