ਮਨ ਦੀ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇਪਨ ਤੇ

ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ.

ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹਤਾਸ਼ਾ ਤੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਜੀਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ

ਜੀਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon