Dodrž čas stretnutia

Dodrž čas stretnutia

„Budete ma hľadať, a nájdete ma [ako životnú nevyhnutnosť]; keď ma budete hľadať celým srdcom.“ (JEREMIÁŠ 29:13)

Možno budeme musieť prísnejšie jednať so svojim telom kvôli tomu, aby sme odolávali duchu pasivity, ktorý sa nám snaží zabrániť rásť v poznaní Boha. Záväzok tráviť čas s Bohom je rovnako dôležitý, ako každý iný záväzok, ktorý kedy urobíme.

Ak by som potrebovala dialýzu kvôli ochoreniu obličiek a musela by som chodiť dvakrát týždenne do nemocnice o 8:00 hod., určite by som neprijala pozvanie robiť v tom čase niečo iné, nech by to vyzeralo akokoľvek príťažlivo, alebo ako veľmi by som to chcela. Uvedomovala by som si, že môj život závisí od dodržania termínu dialýzy. Rovnako vážne by sme mali brať našu potrebu trávenia času s Bohom. Na kvalitu nášho života má veľký vplyv čas, ktorý s Ním trávime, takže tento čas by mal mať v našich plánoch prednosť.

Niekedy sa nám nedarí dodržať čas nášho stretnutia s Bohom, pretože vieme, že je nám k dispozícii kedykoľvek. Vieme, že tu bude vždy pre nás, takže môžeme meškať alebo preložiť čas nášho stretnutia s Ním, aby sme mohli urobiť niečo, čo sa zdá byť urgentnejšie. Ak by čas s Bohom bol pre nás „prioritný“, nemuseli by sme mať toľko „urgentných“ situácii, ktoré nás pripravia o náš čas s Ním.

Keď trávime čas s Bohom, hoci necítime Jeho prítomnosť, alebo si myslíme, že sa len niečo učíme, zasievame dobré semená, ktoré prinesú dobrú žatvu v našich životoch. Vytrvalosťou dosiahneme bod, v ktorom lepšie porozumieme Božiemu Slovu, budeme si užívať spoločenstvo s Ním, budeme rozprávať s Bohom a počuť Jeho hlas.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Dodržuj svoj čas stretnutia s Bohom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon