Počuj Boha skrze Jeho Slovo

Počuj Boha skrze Jeho Slovo

„Splň svojmu sluhovi svoj sľub daný tým, ktorí sa Ťa boja.“ (ŽALM 119:38, SEP)

Boh rozpráva k nám skrze Jeho Slovo, ktoré je vytvorené tak, aby nám pomáhalo, usmerňovalo nás a povzbudzovalo nás v našom každodennom živote. Jeho hlas môžeme počuť v každej situácii, pretože v Biblii môžeme nájsť verše, vhodné pre každú situáciu. Verše alebo aj celé pasáže nám poskytnú pozoruhodné, konkrétne a podrobné nasmerovanie. Inokedy musíme zobrať kúsok múdrosti alebo všeobecný duchovný princíp a aplikovať ho v danej situácii, ktorej čelíme. Teraz ako príklad uvediem niekoľko bežných, špecifických okolností a emócií, ktorými nás nepriateľ ohrozuje, a k tomu aj zodpovedajúce verše, aby sme sa v každej situácii mohli modliť:

  • Keď prechádzate ťažkým obdobím alebo niečím, čo vás vyčerpáva, môžete sa modliť z Izaiáša 40:29: „On dáva ustatému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje moci.“
  • Keď sa obávate o budúcnosť, môžete použiť modlitbu Jeremiáša 31:17, ktorý hovorí: „A tvoja budúcnosť má svoju nádej, hovorí Hospodin, a synovia sa navrátia do svojho kraja.“
  • Keď máte finančné problémy, môžete sa modliť Žalm 34:10-11, ktorý hovorí: „Bojte sa Hospodina jeho svätí, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať.“ (SEB)

Naozaj verím, že Božie Slovo obsahuje nielen odpoveď na každú otázku, ktorú máme, ale aj múdrosť naplniť každú potrebu.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Emócie ťa môžu zaviesť na scestie, ale Božie Slovo ťa vedie do bezpečia.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon