Prinášaj dobré ovocie

Buď usilovný v modlitbe

„Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate (produkujete) veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ (JÁN 15:8)

V dnešnom verši Ježiš povedal, že Boh je oslávený, keď my prinášame ovocie. Takisto hovoril o ovocí v Matúšovi 12:33, keď povedal, že stromy poznáme po ovocí, ktoré rodia. V Matúšovi 7:15-16 rovnaký princíp aplikoval pre ľudí. Tieto verše nám hovoria, že ako veriaci musíme mať záujem o to, aký druh ovocia prinášame. Chceme prinášať dobrý druh ovocia Ducha Svätého (pozri Galaťanom 5:22-23), ale ako to urobíme?

Vieme, že Boh je oheň spaľujúci a Ježiš bol poslaný, aby nás pokrstil Duchom Svätým a ohňom. Ak neumožníme Božiemu ohňu, aby horel v našich životoch, nikdy nebudeme prinášať ovocie Ducha Svätého.

Prinášanie dobrého ovocia sa zdá byť vzrušujúce dovtedy, kým si neuvedomíme, že prinášanie ovocia si zároveň vyžaduje aj prerezávanie. Ježiš povedal: „Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia [prestane prinášať ovocie], odrezuje, a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia“ (Ján 15:2). Rovnako, ako oheň predstavuje prácu Ducha Svätého v našich životoch, také isté je to aj s orezávaním. Oheň je nevyhnutný na čistenie a umŕtvovanie tela, prerezávanie je nevyhnutné pre rast. Mŕtve veci a veci, ktoré sú nesprávne nasmerované, musia byť odrezané, aby sme mohli rásť ako „duby spravodlivosti“ a prinášať ovocie pre Boha (Izaiáš 61:3).


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Keď Boh niečo odreže z tvojho života, vždy to robí preto, aby urobil priestor pre lepšiu vec.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon