Biti pozitivan

Biti pozitivan

‘’Zar ne znate da ste Božiji hram i da Božiji Duh prebiva u vama?’’ Prva —Korinćanima 2:16

Od kako sam počela da razmišljam pozitivno, nisam mogla da podnesem negativizam. Toliko toga se promenilo u mom životu otkako sam se oslobodila nagativnog načina razmišljanja da se sada protivim svemu što je negativno. Evo šta ti predlažem ako se boriš sa negativizmom: moli se da ti Sveti Duh pokaže svaki put kad počneš da razmišljaš negativno. To je deo Njegovog posla. Jovan 16:7-8 nas uči da će nam Sveti Duh svedočiti o grehu i pravednosti. Kada se to dogodi, moli se da ti Bog pomogne. Ne misli da možeš sam da se nosiš sa tim, osloni se na Njega. Biti pozitivan ne znači ne živeti u realnosti. Biblija kaže: ‘’Zato uzmite svu Božiju opremu, da možete da se oduprete na dan zla i – kada sve izvršite – da se održite’’ (Efescima 6:13). Naše mesto je ”u Hristu”, u Njemu uvek možemo da se nadamo jer ništa nije preteško za Njega. Isus je uvek bio pozitivan i pun vere. Mi imamo Njegov um, i uz Njegovu pomoć, možemo da činimo iste stvari.

Misli kao što Bog misli, tako da možeš da budeš osoba kakva On želi da budeš i kako bi imao sve što On želi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon