Božija ljubav nije zasnovana na osećanjima

Božija ljubav nije zasnovana na osećanjima

’’A nada nas ne izneverava, jer se Božija ljubav već izlila u naše srce kroz Svetoga Duha, koji nam je dat.’’ Rimljanima 5:5

Nemoguće je da čovekova ljubav bude bezuslovna kao što je Božija. Ali kao vernici u Isusa Hrista, Božija ljubav se nalazi u nama. Možemo joj dupustiti da slobodno teče, bez ikakvih uslova. Naša ljubav prestaje, ali Božija nikada. Naša ljubav se iscrpi, ali Božija ne.

Otkrila sam da neke ljude ne mogu voleti u svojoj snazi, ali mogu sa Božijom ljubavlju. Božija ljubav ne zavisi od osećanja – zasnovana je na odluci, a ne na tome da li je osoba zaslužuje ili ne. I apsolutno je oslobađajuće voleti ljude bez da se pitamo da li oni to zaslužuju.

Čovekova ljubav zavisi od osećanja. Volimo ljude jer su bili dobri prema nama ili jer su nas oni prvi zavoleli. Takva vrsta ljubavi dođe i prođe.

Božija ljubav je potpuno drugačija. Nije zasnovana ni na čemu osim na samom Bogu. Kada prihvatimo Isusa kao svog Spasitelja, Božija ljubav se izliva u naša srca Duhom Svetim. Izlij Božiju ljubav danas na druge.


Početak molitve

Bože, moja ljubav možda nestane, ali Tvoja neće nikad. Pomozi mi da volim druge, bez obzira da li oni to zaslužuju ili ne.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon