Bog može

Bog može

”A Onome koji svojom silom, koja u nama deluje, može da učini neuporedivo mnogo više nego što smo mi u stanju da zamolimo ili pomislimo.” —Efescima 3:20

Efescima 3:20 je moćan stih koji nam govori koliko je naš Bog moćan – moćan je da učini mnogo više od onoga koliko mi možemo da se nadamo, pitamo ili pomislimo. Mi možemo da se molimo i tražimo uveri, ali Bog je taj koji radi, ne mi. Kako On to radi? Prema Božijoj milosti koja deluje u nama. Šta god primimo od Gospoda direktno je povezano sa količinom milosti koju smo naučili da primimo.

Stavljala sam ogorman pritisak na sebe pokušavajući da se promenim. Osećala sam osudu jer mi se činilo da mi je svaka poruka koju sam čula govorila da se promenim; ali ipak nisam uspevala koliko god sam se trudila. Bila sam u strašnim mukama jer sam videla stvari koje sam trebala da promenim kod sebe ali nisam bila u stanju da to uradim. Što si bliže Gospodu uviđaš da On treba da bude tvoj izvor u svemu. On je jedini koji može da donese promene u tvoj život. Nauči da kažeš: ”Bože, ništa ne mogu bez Tebe, ali Ti možeš sve kroz mene!”

Bog je obećao da će nas ojačati u našim slabostima ako mu se obratimo za pomoć i verujemo mu. Božija milost će biti dovoljna da zadovolji naše potrebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon