Staviti druge na prvo mesto

Staviti druge na prvo mesto

‘’Na osnovu milosti koja mi je data, svakom među vama kažem: ne mislite o sebi bolje nego što treba da mislite, nego mislite o sebi trezveno, u skladu sa merom vere koju je Bog odredio svakom od vas.’’ —Rimljanima 12:3

Poniznost koju pokazujemo tako što ne mislimo da smo bolji od drugih ljudi nam pomaže da se prema drugima odnosimo sa poštovanjem i ljubaznošću. U Mateju 7:12 Isus nam daje uputstva kako da se ponašamo prema svakoj osobi koju sretnemo tokom dana – prema prijateljima, članovima porodice, saradnicima, pa čak i onima koji su neljubazni prema nama. Isus je rekao da sve što želimo da ljudi čine nama, činimo i mi njima, jer su to zakon i proroci. Prilično jednostavan koncept i odličan način da živimo. Da bismo doživeli ono najbolje što Bog ima za nas, treba da se ponašamo prema ljudima onako kako bismo želeli da se oni ponašaju prema nama. Treba da budemo osetljivi na potrebe drugih i pronađemo način da im služimo. Nećemo doživeti ono najbolje od Boga ako smo obuzeti sobom. Egocentričnost nas sprečava da uvidimo potrebe drugih i čini da propuštamo blagoslove koji dolaze kada služimo drugima. Ne treba da zanemarimo svoje potrebe, ali možemo da odagnemo sebičnost tako što nećemo uvek prvo misliti na sebe.


Ako se ophodimo prema drugima sa ljubavlju, poniznošću i ljubaznošću, bićemo iznenađeni koliko će to uticati na način na koji će se oni ponašati prema nama.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon