Bog poniznima daje milost

‘’Tako i vi, mladići, potčinjavajte se starešinama. A svi se jedan prema drugom opašite poniznošću. Jer: Bog se protivi oholima, a poniznima daruje milost.’’ Prva Petrova 5:5

Prva Petrova nam govori da se Bog protivi oholosti…ali da poniznima pokazuje milost. I svako ko misli da je samodovoljan, bilo muškarac ili žena, treba da se probudi jer je Isus rekao da bez Njega ne možemo učiniti ništa (Jovan 15:5).

Kada živimo u oholosti, pokušavamo da uspemo bez Božije pomoći, postajmo meta neprijateljskim napadima. Poniznost je ta koja privlači Božiju pomoć u naš život da nas zaštiti. Kada se poniziš i kažeš: Bože, ne znam šta da radim ali verujem Tebi.’’. Bog će ti pomoći.

Bog nam neće dopustiti da uspemo ako se ne oslonimo na Njega. Ali, kada se ponizimo pod jakom rukom Božijom, On će nas u pravo vreme uzvisiti (vidi Prva Petrova 5:6).

Pravo vreme je Božije vreme – onda kada Bog zna da smo spremni, a ne onda kada mi to mislimo. Što pre to shvatimo i prihvatimo, pre će Bog ostvariti svoj plan u našem životu.

Početak molitve:

Bože, ponizno dolazim pred Tebe znajući da ćeš me u pravo vreme uzvisiti. Ne mogu da uspem sam. Potrebna mi je tvoja pomoć.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon