Božija agape ljubav

Božija agape ljubav

’’Jer, Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina da ko god u njega veruje ne propadne, nego da ima večni život.’’ —Jovan 3:16

Biblija govori o različitim vrstama ljubavi. Postoji grčka reč phileo, koja se odnosi na prijateljsku ljubav, reč eros je strastvena vrsta ljubavi koju osećamo prema ljubavniku. Ali, postoji i treća – viša vrsta ljubavi.

Agape je vrsta ljubavi koju Bog oseća prema Njegovom Sinu i prema svakom čoveku. To je ljubav koja žrtvuje… ljubav koju vidimo u Jovanu 3:16: Jer je Bog toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina…

Postoji mnogo stihova na ovu temu; to je zaista nešto što treba da se proučava. Drugi važni stih koji nam govori o agape ljubavi je Matej 5:44 koji nam govori da volimo svoje neprijatelje i molimo se za one koji nas progone.

Nije teško moliti se za ljude koji su dobri prema nama, ali jeste teško moliti se za one koji su nas povredili. Lako je provoditi vreme sa prijateljima iz crkve, a teže potražiti ljude koji su usamljeni kako bismo ih saslušali. To je agape ljubav. Žrtvovanje sopstene udobnosti da biste učinili ono što je ispravno.

Ljude možete voleti agape ljubavlju tako što ćete biti strpljivi sa njima, razumeti ih, ohrabriti ih. Mi ljudi smo često sebični, neprestano pitamo ’’A šta je sa mnom? A ja?’’ Vreme je da objavimo rat sebičluku snagom agape ljubavi.

Vreme je da budemo dobri i puni ljubavi prema drugima dok proučavamo i razumemo ono što nam Pismo govori o ljubavi. Dopusti da Božija agape ljubav koja je u tebi preplavi i druge.


Početak molitve

Gospode, tvoja snažna agape ljubav je predivna. Ohrabri me u objavljivalju rata sebičluku i donošenju odluke da živim život agape ljubavi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon