Šta Bog kaže za tebe

Šta Bog kaže za tebe

‘’Na hvalu njegove slavne milosti, koju nam je darovao u Voljenome.’’ —Efescima 1:6

Božija volja nije da živimo uznemireni, On želi da budemo svesni da smo Njegova deca i da smo mu ugodni. Mnogo je glasova koji pokušavaju da nam kažu šta jesmo a šta nismo, ali što smo bliži Bogu, jasnije ćemo čuti kako nam govori da smo – pravedni u Hristu, voljeni, i ugodni našem Nebeskom Ocu. Đavo nam govori da nas Bog ne prihvata jer smo sagrešili, ali Bog kaže da smo prihvaćeni u ljubavi zbog onoga što je Njegov Sin, Isus, učinio za nas. Ako se boriš sa osećanjem krivice i osude, imaj na umu da nas Bog nikada ne podseća koliko daleko smo otpali od Njega. Uvek će nas podsećati da možemo da se uzdignemo. Podseća nas šta smo sve prevazišli, koliko smo dragoceni u Njegovima očima i koliko nas voli.


Što više provodiš vreme sa Bogom, bolje ćeš se osećati u vezi sebe – onakvog kakvog te je stvorio da budeš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon