Božija Reč oslobađa

Božija Reč oslobađa

‘’Stoga, odbacite svaku nečistotu i preostalu opakost i krotko prihvatite Reč, koja je u vas usađena, koja ima moć da spase vaše duše.’’ —Jakov 1:21

Najmoćnije i najefikasnije oruđe pomoću koga postižemo trajne promene u našem životu je Božija Reč. Božija Reč je ta koja nas drži blizu Boga. Đavo će uvek pokušavati da nas prevari tako što će nam govoriti stvari koje su u suprotnosti sa Reči. Bićemo frustrirani dokle god verujemo u laži. Ali kada istina Božije Reči razotkrije laži, to nas oslobađa. Samo Božija Reč ima tu moć i samo Bog može da nas promeni. Reč otkriva pogrešne motive, misli i reči. Istina može da nas oslobodi krivice, osude, mrženje prema sebi i svake laži koju smo uneli u svoj život. Bog želi da nas oslobodi kako bismo uživali u životu koji nam je podario. Mač koji je u fotroli nema nikakvu moć, mora da se koristi na odgovarajući način. Božija Reč je naš mač i možemo svakodnevno da ga koristimo. Vernik koji to radi je pun moći i može da postigne velike stvari za Božije kraljevstvo.


Proučavanje Reči je najbolji način da se približiš Bogu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon