Čekaj na mudrost od Boga

Čekaj na mudrost od Boga

‘’Kada nema vođstva narod propada, a s mnogim savetnicima dolazi pobeda.’’ Priče 11:14

Ljudi me često pitaju: ’’Kako sa sigurnošću mogu da znam da hodam u Božijoj Istini, da nisam vođen nekim svojim emocijama?’’ Verujem da je odgovor u strpljenju.

Emocije nam sugerišu da požurimo, da hitno moramo nešto da učinimo! Božija mudrost nam govori da čekamo dok ne dobijemo jasnu sliku šta treba i kada treba nešto da uradimo. Božija mudrost nam govori da tražimo mudro vođstvo i savet pre nego što donesemo odluke.

Moramo da budemo u stanju da sagledamo situaciju iz Božije perspektive i da donosimo odluke na osnovu onoga što znamo, a ne na osnovu onoga što osećamo. Treba da primimo Njegovu mudrost i mudrost ljudi koje je stavio u naš život.

Kada treba da doneseš neku važnu odluku, pre nego što odlučiš sačekaj dok ne dobiješ jasan odgovor. Emocije su divne, ali ne smeju da imaju prednost u odnosu na znanje i mudrost. Traži Božije vođstvo i neka ti On pokaže šta treba da radiš.

Početak molitve:

Bože, ne želim da budem vođen svojim emocijama i da žurim sa donošenjem odluka. Obećavam da ću tražiti Tvoju mudrost i vođstvo za izbore koje pravim.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon