Duhovno nasleđe

Duhovno nasleđe

’’Jer koje napred pozna one i odredi da budu jednaki obličju Sina njegovog, da bi On bio prvorođeni među mnogom braćom.’’ Rimljanima 8:29

Isus je došao na zemlju da bi postao savršena, bezgrešna žrtva za nas, jer mi po prirodi nemamo mogućnost da budemo savršeni. Zahvaljujući Njegovoj žrtvi, svakog dana postajemo sve sličniji Hristu i primamo duhovno nasleđe onda kada živimo kao što je Isus živeo.

Živeti takav život se ne događa preko noći, svi ponekad posustanemo. Na kraju krajeva, da smo savršeni, ne bi nam bio potreban Spasitelj. U svom srcu treba da čeznemo za duhovnim nasleđem i treba da naučimo da verujemo Bogu, znajući da će nam On pomoći da postanemo što sličniji Njegovom Sinu, Isusu Hristu.

Efescima 1:11-12 kaže ..kroz kog i naslednici postasmo, napred određeni bivši po naredbi Boga koji sve čini po savetu volje svoje. Da bismo bili na hvalu slave Njegove, mi koji smo se napred uzdali u Hrista..

Poseduješ duhovno nasledstvo i Bog želi da da živiš u miru i sigurnosti koje dolaze od spozanja ko si i kome pripadaš.
Da li ćeš verovati Bogu i dopustiti mu da te svakodnevno menja, čineći da sve više budeš nalik Njegovom Sinu?

Početak molitve:

Bože, hvala ti za moje duhovno nasleđe u Hristu. Verujem ti, znajući da ćeš me učiniti nalik Hristu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon