Gospod je tvoja snaga

Gospod je tvoja snaga

’’Na kraju, jačajte u Gospodu i u Njegovoj silnoj snazi.’’ Efescima 6:10

Treba da budemo svesni da je deo Sotoninog plana za vernike da ih učini umornim. U Danilu 7:25 čitamo jasnu viziju koju je primio prorok Danilo: Govoriće protiv Svevišnjega, tlačiti Njegove svete i hteti da promeni utvrđena vremena i zakone. Sveti će biti predani u Njegove ruke na jedno vreme, dva vremena i pola vremena.

Ali Bog želi da budeš ohrabren. Rimljanima 8:37 govori Hrišćanima dobru vest: Ali, u svemu tome nadmoćno pobeđujemo kroz Onoga koji nas je zavoleo. Biti’’više od osvajača’’ znači da pre nego što nevolja počne, u napred znamo ko pobeđuje. Meni se ovo mnogo sviđa, a tebi?

Možemo nastojati u našim srcima da održavamo blizak odnos sa Bogom, kroz molitvu i Njegovu Reč, da stalno jačamo snagom Njegovih obećanja. Bliskost sa Bogom stvara jake hrišćane koji mogu da nadvadaju đavola!

Živi život potpuno siguran u Božiju snagu i ne boj se iskušenja koja dovode so nesvestice i ratnike čine umornim. Ostani snažan u Njemu i u Njegovoj moći.


Početak molitve

Bože, Ti si moja snaga. Neću dopustiti Satani da me učini umornim hrišćaninom, ostaću jak kroz bliskost sa Tobom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon