Gospod je tvoja snaga

Gospod je tvoja snaga

’’Na kraju, jačajte u Gospodu i u Njegovoj silnoj snazi.’’ Efescima 6:10

Treba da budemo svesni da je deo Sotoninog plana za vernike da ih učini umornim. U Danilu 7:25 čitamo jasnu viziju koju je primio prorok Danilo: Govoriće protiv Svevišnjega, tlačiti Njegove svete i hteti da promeni utvrđena vremena i zakone. Sveti će biti predani u Njegove ruke na jedno vreme, dva vremena i pola vremena.

Ali Bog želi da budeš ohrabren. Rimljanima 8:37 govori Hrišćanima dobru vest: Ali, u svemu tome nadmoćno pobeđujemo kroz Onoga koji nas je zavoleo. Biti’’više od osvajača’’ znači da pre nego što nevolja počne, u napred znamo ko pobeđuje. Meni se ovo mnogo sviđa, a tebi?

Možemo nastojati u našim srcima da održavamo blizak odnos sa Bogom, kroz molitvu i Njegovu Reč, da stalno jačamo snagom Njegovih obećanja. Bliskost sa Bogom stvara jake hrišćane koji mogu da nadvadaju đavola!

Živi život potpuno siguran u Božiju snagu i ne boj se iskušenja koja dovode so nesvestice i ratnike čine umornim. Ostani snažan u Njemu i u Njegovoj moći.

Početak molitve:

Bože, Ti si moja snaga. Neću dopustiti Satani da me učini umornim hrišćaninom, ostaću jak kroz bliskost sa Tobom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon