Isus je tvoja stena

Isus je tvoja stena

’Koliko god ima Božijih obećanja, u njemu su ‘da’. Zato kroz njega i govorimo ‘amin’, Bogu na slavu.’’ —2. Korinćanima 1:20

Na nekoliko mesta u Bibliji, na primer u 1. Korinćanima 10:4, Isus sebe naziva Stenom. Apostol Pavle nam, dalje, u Kološanima 2:7 govori da treba da budemo ukorenjeni i utemeljeni u Hristu. Ako svoje korenje vežemo oko Hrista, na dobrom smo putu. Ali ako ih obmotamo oko bilo čega drugog, u problemu smo. Nijedna osoba niti stvar neće biti čvrsta i pouzdana kao što je Isus. Zbog toga je važno da ljude usmeravamo na Hrista. Ljudi su podložni nestabilnosti, ali Isus Hrist nije. Pouzdaj se u Njega; ne u čoveka, okolnosti ili bilo šta drugo. Ako se ne pouzdaš u Stenu svog spasenja, na putu si razočarenja koje vodi u obeshrabrenje i totalnu potištenost. Verujmo u Božiju ljubav prema nama toliko da bez obzira šta se desi, duboko u sebi znamo da je On sa nama i da nas neće izneveriti.

Bez Hrista smo izgubljeni. Bez Boga smo bespomoćni; a sa Njim ništa nije nemoguće.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon