Izaberi Božije standarde

Izaberi Božije standarde

‘’Blago čoveku koji ne ide za savetima opakih, na putu grešničkom ne stoji i na veću rugalica ne sedi.’’ Psalam 1:1

Život iznad moralno palog društva podrazumeva izbore koje pravimo u razgovoru sa drugima, način na koji se oblačimo, šta čitamo i koje televizijske programe gledamo. Takođe se odnosi i na nivo integriteta u našem privatnom životu, komunikaciji sa drugima i u ponašanju u našem profesionalnom životu.

Kao hrišćani, jedni druge treba da ohrabrujemo da živimo po Božijim standardima i da se odupiremo pritiscima sveta. Poznati citat daje dobre savete: ‘’Pazite na svoje misli jer one postaju reči. Pazite na svoje reči jer one postaju postupci. Pazite na svoje postupke jer oni postaju navika. Pazite na svoje navike jer one postaju karakter. Pazite na svoj karakter jer to postaje vaša sudbina.’’

Jedan od Božijih darova čovečanstvu je slobodna volja izbora. Ako želimo da uživamo u blagoslovima koje On ima za nas, treba da donesemo životne odluke koje se podudaraju sa Božijom Rečju i koje su u skladu sa vrednostima Njegove Reči, a ne izbore koji se podudaraju sa vrednostima ovog sveta.

Pozivam te da doneseš odluku da u potpunosti služiš Bogu. Stavi ga na prvo mesto u svemu što radiš.


Početak molitve

Bože, ne želim da živim po standardima ovog sveta. Stavljam Tebe na prvo mesto jer znam da su Tvoji putevi najbolji.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon