Izađi iz kalupa

‘’Dragi moj, ne ugledaj se na zlo, nego na dobro. Ko čini dobro, od Boga je. Ko čini zlo, nije video Boga.’’ Treća Jovanova 1:11

Ponekad ljudi iz sveta žele da se prilagodimo njihovim očekivanjima. Reč prilagoditi znači biti sličan po obliku ili karakteru; ponašati se u skladu sa postojećim načinima ili običajima.

Rimljanima 12:2 kaže ‘’I nemojte više da se saobražavate ovome svetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma, da razaberete šta je Božija volja, šta je dobro, prijatno i savršeno’’i Treća Jovanova 1:11 kaže da se ne ugledamo zlo, već da činimo dobro.

Ljudi će uvek pokušavati da nas smeste u njihov kalup, delom i zbog sopstvene nesigurnosti. Bolje se osećaju u vezi onoga što rade ukoliko ‘’nagovore’’ još nekog na to. Vrlo malo ljudi ima hrabrosti da bude ono ko jeste i pušta druge da budu ono ko jesu.

Možeš li zamisliti kakav bi svet bio kada bismo svi to uradili? Kada bi svaka osoba bila ono ko jeste i dopustila drugima da budu ono ko jesu? Tada ne bismo pokušavali da se prilagodimo i ne bismo imitirali jedni druge.

Želim da te ohrabrim danas da veruješ da možeš da budeš poput Hrista i da izađeš iz kalupa sveta!

Početak molitve:

Duše Sveti, sačuvaj me da ne upadnem u zamku prilagođavanja svetskom kalupu. Pomozi mi da činim dobro i živim kao Hrist.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon