Izbegavaj poređenja

Izbegavaj poređenja

‘’Ne usuđujemo se da se svrstavamo ili upoređujemo s nekima koji sami sebe preporučuju. Ali, oni su nerazumni kada sami sebe sobom mere i sami se sa sobom upoređuju.’’ —2. Korinćanima 10:12

Ako se boriš sa nesigurnošću ključna stvar za prevazilaženje iste je da prestaneš da se upoređuješ sa drugima jer to izaziva osećaj manje vrednosti. Zaista želim da te ohrabrim da prestaneš da se porediš sa drugima po pitanju svog izgleda, pozicije ili načina molitve. To stavlja fokus na samog sebe i osujećuje Božiji plan. Takođe bi bilo mudro da svoje probleme i iskušenja ne poredimo sa tuđim. Možda prolaziš korz težak period ali nemoj da gledaš na druge i misliš: ”Zašto se meni ovo dešava a drugima je lako?” Isus je Petru unapred otkrio neke patnje kroz koje će proći. Petar je odmah želeo da svoju patnju i put uporedi sa tuđim rekavši ”Šta je sa ovim čovekom?” Isus mu je odgovorio: ”Ako ja želim da on ostane (preživi) dok ja ne dođem, šta ti imaš sa tim? Samo me sledi!” (Jovan 21:22). Taj odogovor važi i za nas. Nismo pozvani da se poredimo međusobno već da se povinujemo Njegovoj volji za nas.


Bog želi da znaš da si jedinstven i da ima poseban plan za tvoj život.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon